Over De Realiteit

Aan de zuidoever van de Noorderplassen in Almere ligt De Realiteit. Een ongebruikelijke naam voor een straat. Zeventien prijswinnende ontwerpen van de Tweede Prijsvraag van “De Fantasie” 1986 zijn hier gebouwd. In 1985 organiseerde de stichting “De Fantasie” een ontwerpwedstrijd onder de titel “Tijdelijk Wonen”.

De prijzen bestonden uit bouwgrond, percelen van ca. 20x20 m, waarop de winnaars, 17 in totaal, hun winnende ideeën zouden kunnen verwezenlijken. Deze prijsvraag volgde op de prijsvraag “Ongewoon Wonen” in 1982 en gerealiseerd bij het Weerwater in Almere-Stad. Door hun opzet boden de prijsvragen gelegenheid tot de meest vrije ontwerpen, temeer daar de bouwvoorschriften niet nageleefd hoefden te worden. Begrippen als demontabel, verplaatsbaar, beperkte levensduur stonden central. Het buiten werking stellen van de bouwvoorschriften betekende dat de gehonoreerde bouwwerken als tijdelijk moesten worden aangemerkt. De inzenders wisten bij voorbaat, dat de normale financieringsbron, nl. De hypotheek, vanwege het tijdelijke karkater niet beschikbaar was. Traditionele ontwerpprincipes, nodig om voldoende marktwaarde te waarborgen, behoefden dan ook geen uitgangspunt te zijn bij het ontwerpen. Dat maakte het aanboren van andere dan normale financieringsbronnen noodzakelijk zoals subsidiering, sponsoring door bedrijven.

De jury bestond uit: Pi de Bruyn, architect; Alle Hosper, landschapsarchitect; Jon Kristinson, architect en bouwtechnicus; Bruno Ninaber van Eyben, industrieel ontwerper; Jeanne Roos, journaliste; Luce van Rooij, galeriehoudster en Moshé Zwarts, architect en voorzitter van de jury. Zij beoordeelden de inzendingen volgens de criteria: vindingrijkheid, uitvoerbaarheid, constructie, materiaalgebruik, vormgeving, woonvorm en energiehuishouding. De winnaars kregen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, in samenwerking met de gemeente Almere, bouwgrond ter beschikking op het terrein “De Fantasie II, later “De Realiteit” genoemd. Comité van aanbeveling: H. d’ Ancona, G.P.H. Brox, C.L. de Cloe, D.H. Frieling, A.W.A. Joosen, W. Klootwijk, H. Lammers, B. Premsela, L.C. Rőling