De naam van het huis

DE NAAM VAN HET HUIS
De Realiteit 27
Architect: Hans Hammink
   
Idee
Iemand die het nieuwe land intrekt, is een pionier. Het beeld van een pioniershuis geeft uitdrukking aan het verlangen om in een nieuwe omgeving een eigen plaats te maken. Het onvoltooide huis, de voltooiing daarvan door het silhouet van een huis, de cirkel en de uitkijkpost geven vervolgens gestalte aan de spanning tussen de droom van
een pionier en de realiteit van Almere.

Beeld
In 1986 was een pioniershuis voor mij een eenvoudige schuur: golfplaten dak, donkere, geteerde planken op de wanden en witte kozijnen met kruisroeden.

Ruimte
Het huis is klein: 3x8 meter. Veel glas, een lange route door het huis en een ononderbroken en verticale ruimtevorm doen het huis groter lijken dan het is.

In overleg is het huis eventueel te huur.