Cargo

CARGO
De Realiteit 23
Ontwerp: Hans van Dijk

Cargo is een ontwerp voor een verplaatsbaar bouwsysteem. Dit bouwsysteem bestaat in wezen slechts uit een hoofdelement, de Utility-Units. Door een aantal van deze Units te koppelen kan ruimte omsloten worden. Deze gebruiksruimte staat dan ter beschikking van de gekozen units. Deze Utility-Units bepalen zowel esthetisch als constructief het uiterlijk van het ontwerp “Cargo”. Het zijn zelfdragende elementen die een aantal voorzieningen bevatten die onmisbaar zijn in een woning. Niet iedere woonfunctie heeft een afgebakend stuk gebruiksruimte ter beschikking. De beschikbare ruimte staat ter beschikking van het wonen. Door het openen van een of meer units wordt een gedeelte van een gebruiksruimte opgeëist en toebedeeld aan een bepaalde functie. Bij beëindiging van die functie wordt de unit weer gesloten en komt de gebruiksruimte weer ter beschikking van het wonen. De scheiding tussen voorzieningen Unit en algemene gebruiksruimte komt ook tot uitdrukking in de materiaalkeuze en de constructieve opbouw. Voor de Utility-Units is gekozen voor een dichte structuur, voor de niet bepaalde gebruiksruimte is gekozen voor een transparante en lichte structuur. Door deze keuze wordt de constructieve bouw inzichtelijk gemaakt. Het dak en de vloer zijn identiek uitgevoerd. De warmte isolatie en de draagkracht wordt middels een sandwichconstructie bereikt. Als extra bescherming tegen seizoensinvloeden worden dak en vloer beschermd door een membraamconstructie. Deze tent dient enerzijds als warmtebuffer in zowel zomer als winter en anderzijds als esthetisch element om eenheid te krijgen in boven en onderzijde. Nadat de Utility-Units op de bouwplaats zijn aangevoerd (als Cargo=zelfdragende oplegger) en opgesteld, kan begonnen worden met het invullen en afschermen van de gebruiksruimte. Na aansluiting op de openbare voorzieningen is Cargo klaar voor gebruik.