Boven de zeespiegel

BOVEN DE ZEESPIEGEL
De Realiteit 13
Ontwerp: Jan Wagenaar en Hans Weysenfeld.

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van “Boven de Zeespiegel” is en blijft, zoals het omschreven is bij het indienen van de prijsvraag: “tijdelijk wonen is rekening houden met het getij”.
Aanpassingen of uitbreidingen aan of bij het project zullen altijd in dienst staan van voornoemd uitgangspunt. Gespeeld wordt met de gedachte een scheepswrak half onder het huis te positioneren. Hiermee zal nog duidelijker worden gewezen op het feit dat het huis in een Zuiderzeepolder is gesitueerd.
Bij het ontwerpen van het project ”Boven de Zeespiegel” werd de woonfunctie verwoord door de term “schuilplaats”. Ondanks de geringe afmetingen, de uiterlijk eenvoudige bouwwijze, heeft het project bewezen uitstekend voor tijdelijke bewoning, het gehele jaar door, te functioneren.
Over het fascinerende  aspect van het project hebben naar mijn mening de vele toeristen reeds een uitspraak gedaan. Met hun camera’s.