Diogenes

DIOGENES II
Maarten Meijs
De Realiteit 19

Met Diogenes II is het thema van de prijsvraag “tijdelijk wonen” als “demontabel” opgevat. De gehele woning, inclusief de fundering en de leidingen, kan in delen uit elkaar genomen worden, getransporteerd en ergens anders weer opgebouwd. De woning is op deze wijze duurzaam. Het lage gewicht is daarbij een voordeel in verband met eventueel transport en lage kosten voor een fundering.
In functionele zin is de ordening van alle hoofdfuncties in één onverdeelde ruimte, met de bedienende functies daaromheen wezenlijk.
De functionele ordening is vormgegeven in een lineaire structuur, met een sterke gerichtheid op de tuin, en veel daglicht.
De constructie is licht, regelmatig en stijf en zorgt daarmee voor een gelijkmatige belasting van de ondergrond en daarmee geringe vervormingen.
Bovendien biedt ze ruimte aan de nevenfuncties die de hoofdruimte bedienen.