Steigerhut

DE STEIGERHUT
De Realiteit 12
Ontwerp: Mike Janga

De Steigerhut is ontworpen naar aanleiding van de themaprijsvraag “tijdelijk wonen”.
Tijdelijk wonen is door mij opgevat als “verhuisbaar wonen” of als een “tijdelijk verblijf” Omgekeerd: aan het reguliere bouwproces is hier een tijdelijk hulpmateriaal als permanent materiaal gebruikt: Het steigermateriaal, hier tevens de draagconstructie, is courant en voorhanden. Het is snel, demontabel, transportabel, en her-te-gebruiken. De sandwichpanelen die voor de resterende stijfheid zorgen zijn dat ook. Ten aanzien van de inrichting geldt hetzelfde. De Steigerhut is een “Hut”, dus elementair en simpel. Het principe kan als noodbehuizing of als wisselwoning worden gebruikt. De vorm van de steigerhut is van secundair belang. De bouwtijd behoort na oplevering van de bouwrijpe grond kort te zijn, bouwtijd is ongeveer:
1  steigerbouw  3 dagen.
2 invulling panelen en en  vloeren 6 dagen.
3 riolering en elektra en water 3 dagen.
4 bezemschoon opleveren en vlag hijsen 2 uurtjes